Quảng cáo

Phương pháp làm hoa nổi 3D

Nghệ thuật đắp hoa nổi (Nail Flower Floats on 3D).

+ Cách làm hoa với bột nổi 3D.

+ Hoa nổi làm trên chất liệu giấy bạc

+ Kỹ thuật tạo hoa nổi 3D bằng Gel khô, công nghệ mới nhất tại Trung Quốc

+ Cách tạo hình công nghệ 3D.

+ Kỹ thuật ẩn 3D trong bột