- Cử nhân Học viện Tài Chính
- Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề
- Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ trình độ sơ cấp
- Chứng chỉ công nghệ phun mày Hary Brow
- Chứng chỉ công nghệ phun mày Shading Eyebrows
- Chứng chỉ công nghệ môi không tê Bella Abest
- Chứng chỉ Nano Eyeliners Soft Eyeliners
- Chứng chỉ an toàn y khoa
- Trưởng ban giám khảo cuộc thi Master Beauty Awards lần 4/2019
- Cố vấn ban giám khảo cuộc thi Master Beauty Awards lần 5/2020
- Giáo viên chuyên ngành phun thêu thẩm mỹ tại Hand Việt