Công ty Cổ phần công nghệ và Thông tin Doanh nghiệp Việt được thành lập theo giấy phép số 0104478506 ngày 09/04/2008 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp là đơn vị hoạt động về lĩnh vực quảng cáo