- Trưởng Ban kiêm trưởng bộ môn Tạo Hình gel, bột, tạo hình hoa 3D tại Đào tạo Nghề Hand Việt.
- Thầy cũng là một trong những giảng viên thời kỳ đầu những năm 2000 khi mà bộ môn đắp móng Bột còn quá mới mẻ tại Việt Nam. 
- Thầy được đào tạo nghề Nail tại thành phố Manchester - Anh Quốc. Sau khi làm việc tại Anh 5 năm, thầy đã trở về Việt Nam qua lời mời của Ban giám đốc Hand Việt lúc đó, và tính đến nay thầy đã cộng tác cùng Viện Đào Tạo Nail Quốc tế Hand Việt hơn 10năm. 
- Chúng tôi tin rằng ở đâu đó những học viên đã từng học Nail của thầy (gần 6000 học viên) đi khắp thế giới đều có những lời biết ơn sâu sắc đến thầy. Bởi sự tâm huyết truyền nghề của thầy.