Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/05/2019. Hand Việt vinh dự được tham gia cuộc thi với vai trò Ban giám khảo.

Cuộc thi tìm kiếm Ngôi sao thương hiệu Thẩm mỹ Việt Nam
Cuộc thi tìm kiếm Ngôi sao thương hiệu Thẩm mỹ Việt Nam
Cuộc thi tìm kiếm Ngôi sao thương hiệu Thẩm mỹ Việt Nam