Khóa học thiết kế tạo mẫu tóc

01

Khóa học Gội đầu dưỡng sinh

Các kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh, cách massage bấm huyệt trị liệu đầu vai cổ gáy
02

Khóa học cắt tỉa tóc, thiết kế tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

and Việt mở lớp dạy cắt tóc, học cắt tóc, tạo mẫu tóc, cắt tỉa tóc, nhuộm tóc, nối tóc, uốn nhuộm tóc chuyên nghiệp.
03

Khóa học thiết kế tạo mẫu tóc chuyên sâu

Học cắt tóc nam, cắt tóc nữ, học cắt tóc, dạy cắt tóc, tạo mẫu tóc, uốn tóc, nhuộm tóc, ép tóc
04

Học cắt tóc - dạy cắt tóc

chuyên dạy cắt tóc nam nữ, dạy cắt các kiểu tóc theo trường phái Sasoon, Layer, Tony & guy
05

Khóa học hóa chất

học cắt tóc, day cắt tóc, uốn tóc, ép tóc, nhuộm tóc, trung tâm đào tạo tóc